Strategia biznesowa – moduł I metody Business Factory

Krok ten jest tak naprawdę punktem wyjściowym prowadzenia każdego biznesu. Często niestety pomijamy w swojej firmie ten element i zabieramy się za niego bardzo niechętnie. Wiele osób na pytanie o strategię, tłumaczy, że nie ma na to czasu, że po co ją spisywać i określać, jak później i tak jej nie realizujemy, po co nam strategia jak realizujemy cele na bieżąco. Niestety nie możemy zgodzić się z takim poglądem. Strategia marketingowa jest po prostu przewodnikiem, który ma nam pomóc w wyborze, priorytetyzacji, planowaniu i realizacji projektów, aby wpłynąć na zyskowne działania naszych Klientów. Strategia to nic innego jak plan działania który w nawale bieżących spraw pomaga trzymać kurs na kwestie ważne z perspektywy rozwoju naszego biznesu.

Opracowana strategia wcale nie musi być ogromnym tomem papierów, może zawierać główne cele w ujęciu krótkookresowym i długookresowym i metody jakimi chcemy te cele osiągnąć.

Określając wspólnie i precyzując strategię biznesową dla Twojego biznesu oprzemy się na:

 • określeniu celów i usystematyzowaniu,
 • analizie zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które mogą mieć wpływ na powodzenie Twojego biznesu (Analiza SWOT),
 • grupie docelowej, czyli stworzeniu Twojej persony zakupowej,
 • kanałach komunikacji marketingowej najlepiej dostosowanych do specyfiki Twojego biznesu,
 • kluczowych wskaźnikach efektywności,
 • planie działania.

Z uwagi na specyfikę każdej branży – wszystkie moduły są wyceniane indywidualnie w zależności od potrzeb naszych Klientów.

Sprawdź – co możemy zrobić dla sukcesu Twojej marki!

 

[ ZAPYTAJ O WYCENĘ ]


Opis

Strategia biznesowa – moduł I metody Business Factory

Krok ten jest tak naprawdę punktem wyjściowym prowadzenia każdego biznesu. Często niestety pomijamy w swojej firmie ten element i zabieramy się za niego bardzo niechętnie. Wiele osób na pytanie o strategię, tłumaczy, że nie ma na to czasu, że po co ją spisywać i określać, jak później i tak jej nie realizujemy, po co nam strategia jak realizujemy cele na bieżąco. Niestety nie możemy zgodzić się z takim poglądem. Strategia marketingowa jest po prostu przewodnikiem, który ma nam pomóc w wyborze, priorytetyzacji, planowaniu i realizacji projektów, aby wpłynąć na zyskowne działania naszych Klientów. Strategia to nic innego jak plan działania który w nawale bieżących spraw pomaga trzymać kurs na kwestie ważne z perspektywy rozwoju naszego biznesu.

Opracowana strategia wcale nie musi być ogromnym tomem papierów. Może zawierać główne cele w ujęciu krótkookresowym i długookresowym i metody jakimi chcemy te cele osiągnąć.

Określając wspólnie i precyzując strategię biznesową dla Twojego biznesu oprzemy się na:

 • określeniu celów i usystematyzowaniu,
 • analizie zewnętrznych i wewnętrznych czynników, które mogą mieć wpływ na powodzenie Twojego biznesu (Analiza SWOT),
 • grupie docelowej, czyli stworzeniu Twojej persony zakupowej,
 • kanałach komunikacji marketingowej najlepiej dostosowanych do specyfiki Twojego biznesu,
 • kluczowych wskaźnikach efektywności,
 • planie działania.

Z uwagi na specyfikę każdej branży – wszystkie moduły są wyceniane indywidualnie w zależności od potrzeb naszych Klientów.

Sprawdź – co możemy zrobić dla sukcesu Twojej marki!