Dlaczego agencja reklamowa nie ma ostatecznego wpływu na skuteczność prowadzonej kampanii reklamowej?

Współczesny rynek oferuje przedsiębiorcom prowadzącym mały i średni biznes szeroki zakres możliwości promowania swoich produktów i usług. Współpraca z agencją reklamową jest atrakcyjną opcją dla wielu przedsiębiorców, którzy liczą na skuteczne przeprowadzenie kampanii reklamowych, szczególnie w mediach społecznościowych. Teoretycznie agencje te mają zapewnić maksymalną efektywność działań marketingowych i znaczący zwrot z inwestycji. Rzeczywistość jednak pokazuje, że wiele czynników wpływa na ostateczne wyniki kampanii. Im też postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć.

Podstawowe niedomówienia na linii agencja-Klient

Wiele projektów reklamowych napotyka na trudności ze względu na brak jasno określonych celów, niewystarczające zrozumienie potrzeb Klienta, niedokładnie zdefiniowaną Personę zakupową lub źle dobraną grupę docelową. Konsekwencje mogą być różne…Od przepalonych budżetów, przez nieosiąganie zakładanych celów, aż po całkowite niezadowolenie z wyników kampanii. Problem często tkwi nie tylko w braku efektywności działań agencji, ale również w nieefektywnej komunikacji i braku wspólnego zrozumienia oczekiwanych rezultatów.

Potencjalne przyczyny niedomówień:

 • Brak wyraźnych celów: Wiele firm nie ma jasno zdefiniowanej strategii marketingowej, co utrudnia agencjom planowanie skutecznych działań.
 • Niewłaściwa komunikacja: Brak regularnych spotkań i komunikacji pomiędzy Klientem a agencją.
 • Nieadekwatne zrozumienie rynku: Czasami agencje mogą nie mieć wystarczającej wiedzy na temat specyfiki branży Klienta, co wpływa na wybór strategii komunikacji.

Możliwe przyczyny braku skuteczności kampanii

Skuteczność kampanii reklamowej zależy od szeregu czynników, zarówno tych związanych bezpośrednio z działaniami marketingowymi, jak i zewnętrznymi lub technicznymi aspektami biznesu Klienta.

 • Źle zoptymalizowana strona www: Niedziałający koszyk, mało intuicyjna nawigacja, błędy ładowania strony, brak responsywności – to tylko niektóre z problemów, które mogą zniweczyć efekty nawet najlepiej zaplanowanej kampanii.
 • Słabe ogniwo – dział handlowy: Nieodpowiednia reakcja na zapytania ofertowe, ignorowanie zebranych leadów, czy brak profesjonalizmu w obsłudze Klienta, mogą obniżyć skuteczność kampanii.
 • Zmieniające się algorytmy mediów społecznościowych: Działania SM są podatne na ciągłe zmiany algorytmów. A to może ograniczać zasięg organiczny postów i wymagać ciągłej adaptacji strategii.
 • Ograniczony budżet: Zbyt niski budżet na działania reklamowe może ograniczać zasięg kampanii i jej kreatywność.
 • Niezrozumienie potrzeb Odbiorców: Kampanie nieoparte na dokładnej analizie potrzeb i preferencji docelowej grupy Odbiorców często kończą się niepowodzeniem.
 • Nieprecyzyjne targetowanie: Nieodpowiednie lub zbyt ogólne targetowanie reklam może prowadzić do marnowania budżetu, reklamy docierają do osób niezainteresowanych ofertą.

Wiele firm zniechęcona wcześniejszymi złymi doświadczeniami we współpracy z agencją rozważa zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie kampanii reklamowych.

Jakie są zatem plusy i minusy współpracy z agencją a zatrudnieniem pracownika w firmie?

Decyzja o wyborze między zewnętrzną agencją a wewnętrznym zespołem do prowadzenia kampanii reklamowej powinna być podjęta po dokładnej analizie zalet i wad obu rozwiązań.

Plusy współpracy z agencją:

 • Dostęp do zespołu ekspertów: Agencje oferują dostęp do specjalistów z różnych dziedzin marketingu, co może znacząco zwiększyć kreatywność i innowacyjność kampanii.
 • Zaawansowane narzędzia: Agencje dysponują często drogimi, zaawansowanymi narzędziami do analizy i optymalizacji kampanii, które mogą być poza zasięgiem małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Elastyczność: Możliwość skalowania działań w zależności od potrzeb i budżetu.

Minusy współpracy z agencją:

 • Koszty: Koszty związane z zatrudnieniem agencji mogą być znacznie wyższe niż koszty utrzymania pracownika na etacie.
 • Brak bezpośredniej kontroli: Przekazując kampanię w ręce agencji, firma traci część kontroli nad procesem kreatywnym i operacyjnym.

Plusy zatrudnienia pracownika:

 • Bezpośrednia komunikacja i kontrola: Pracownik firmy jest zawsze „pod ręką”, co ułatwia komunikację i szybką reakcję na zmieniające się okoliczności.
 • Zrozumienie specyfiki biznesu: Pracownik firmy z czasem nabiera głębszego zrozumienia specyfiki działalności, co może przekładać się na większą efektywność kampanii.

Minusy zatrudnienia pracownika:

 • Ograniczone zasoby i umiejętności: Jedna osoba może nie dysponować tak szerokim zakresem umiejętności i wiedzy, jak zespół specjalistów w agencji.
 • Koszty szkolenia i narzędzi: Firma musi ponieść koszty szkolenia pracownika oraz zakupu potrzebnych narzędzi i licencji.

Podsumowanie

Wybór między współpracą z agencją reklamową a zatrudnieniem pracownika do prowadzenia kampanii reklamowej zależy od wielu czynników. W tym specyfiki działalności firmy, dostępnych zasobów oraz celów marketingowych. Kluczowym elementem sukcesu jest jednak efektywna komunikacja. Jasno określone cele i elastyczność w dostosowywaniu strategii do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Warto pamiętać, że agencja reklamowa, choć dysponuje szeroką wiedzą i doświadczeniem, nie jest w stanie zagwarantować sukcesu bez aktywnego udziału i współpracy ze strony Klienta.

newsletter_Ideas Factory